ZGŁOŚ PRACĘ

W konkursie na jednoaktówkę po śląsku mogą wziąć udział zarówno amatorzy, jak i osoby piszące zawodowo. Praca musi być napisana po śląsku, mieć formę jednoaktówki i objętość maksymalnie 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Tematyka dowolna. Autor może przesłać dowolną liczbę prac. Równocześnie z jednoaktówką wysłaną na adres jednoaktowka@imagopr.pl należy przesłać skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, które zamieszczamy obok.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu w sprawie „Konkursu na jednoaktówkę po śląsku”, którego organizatorem jest Imago Public Relations Sp. z o.o.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać informację o aktualnościach i wydarzeniach związanych z „Konkursem na jednoaktówkę po śląsku”, którego organizatorem jest Imago Public Relations Sp. z o.o., prosimy o wyrażenie zgody:

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym bieżącego informowania o aktualnościach i wydarzeniach związanych z „Konkursem na jednoaktówkę po śląsku”, którego organizatorem jest Imago Public Relations Sp. z o.o.

Więcej informacji