Jednoaktówka po raz siódmy!

Już po raz siódmy Imago Public Relations, Katowice Miasto Ogrodów, Regionalny Instytut Kultury oraz Gazeta Wyborcza ogłaszają konkurs na „Jednoaktówkę po śląsku”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i osoby profesjonalnie zajmujące się pisaniem. Praca musi mieć jednak formę dramatu w jednym akcie, maksymalnie 10 stron znormalizowanego…